רמי סויצקי שמאות מקרקעין

שירותים

משרד רמי סויצקי שמאות מקרקעין וניהול מתמחה במתן השירותים הבאים:

 • הערכות שווי מקרקעין (שומות) לנכסים כגון:

מבני תעשייה, משרדים, מגורים הן בבניה רוויה והן צמודי קרקע, תחנות דלק, בתי מלון, מרכזי קניות (קניונים), מועדוני ספורט ושטחי נופש (קאנטרי קלאב), דיור מוגן, חניונים, בתי קולנוע ונכסים מניבים אחרים (Going Concern).

 • היטל השבחה

שומות לוועדות מקומיות לתכנון ובניה, בעת מימוש נכסים בדרך של מכירה או בקשה להיתר הכוללת בין היתר, הקלות ושימוש חורג.

 • שומות לבטוחות אשראי

שומות לצורך הקצאת אשראי בנקאי (הלוואות) כנגד שעבוד נכסים.

 • ליווי פיננסי

ליווי פרויקטים פיננסיים בנקאים במסגרת לקחת אשראי בנקאי.

 • שומות למשכנתאות

חוות דעת מקצועית לצורך קבלת משכנתא כנגד שעבוד הנכס.

 • מנהל מקרקעי ישראל

הכנת שומות בעניין שיעור דמי הסכמה, שיעור דמי היתר, דמי היוון, דמי שינוי וניצול שומה לדמי פיצול.

 • הפקעות

הכנת שומות לתביעות פיצויים בעת הפקעה על פי החוקים השונים: חוק התכנון והבניה, פקודת הקרקעות ועוד. שומות בעניין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ייעוץ לוועדות תכנון ובנייה בנושא ביצוע הפקעה בתב”ע.

 • טבלאות איזון

הכנת טבלאות איזון לתוכניות בנין עיר (ת.ב.ע), ובין היתר הכנת טבלת איזון בעת פירוק שיתוף.

 • בדיקות כדאיות השקעה

ביצוע בדיקות כדאיות הכוללות, בין היתר, בדיקת אלטרנטיבות תכנוניות של נכס וקביעת האלטרנטיבה העדיפה.

 • ליווי פרויקטים

ניהול וייעוץ שוטף להשקעה בפרויקט, ייעוץ בהכנת סקרי נכסים, בהכנת סקרי שיווק וייעוץ בהכנת מכרזים.

 • חוות דעת מומחה לבתי משפט

למידע ולקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-6440306 או בדואר אלקטרונירמי סויציקי בקפה דה מרקר רמי סויציקי בפייסבוק רמי סויציקי בלינקדאין אודות | שירותים | לקוחות | אימייל